Openbaar Leersteuncentrum Limburg

Het openbaar leersteuncentrum Limburg heeft de opdracht om scholen voor gewoon basis- en secundair onderwijs leersteun te bieden op basis van de ondersteuningsbehoeften van de leerling, de leerkracht en het schoolteam. Als zelfstandige instelling valt het OLSC Limburg onder de organisatie van scholengroep GO! Next te Hasselt.

In de praktijk werken we met 5 afgebakende regio's (Noord-Limburg, Genk-Maasland, Centrum, Haspengouw en Zuid-Limburg). Per regio beschikken we over de nodige expertise om ondersteuning te voorzien voor alle typeringen zoals deze gekend zijn in het buitengewoon onderwijs. Vanuit deze multidisciplinaire teams trachten we dan ook de scholen regulier onderwijs te versterken in het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en het creëren van een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur.

Dit doen we in alle scholen van het Gemeenschapsonderwijs (GO!) in Limburg en daarnaast zijn we ook vaste partner van een aantal stedelijke en gemeentelijke scholen om leersteun mee mogelijk te maken. 

Op deze website kan je meer informatie terugvinden over onze organisatie en de werkingsprincipes. Indien u graag contact met ons opneemt kan dit via de pagina vragen/contact.

Alvast veel leesplezier. 

 

 

 

 

 

Volg onze nieuwe updates